UPM Forest Life

Hakemisto

Tervetuloa UPM Forest Lifen hakemistoon. Tämä hakemisto on nopea ja helppo tapa tarkastella metsissä eläviä lajeja, hakea tietoa kestävästä metsätaloudesta ja metsien avainbiotoopeista sekä tutustua erilaisiin metsien monikäytön muotoihin. Lue lisää UPM Forest Lifesta

Tänään150
Plus
30
Lajia & Tarinaa
Kaikki sisältö
Kaikki sisältö
Aakkosjärjestys
  • Aakkosjärjestys
  • Uusin
Energiapuun korjuu
Video
Energiapuun korjuuMetsät ovat uusiutuvan energian lähde.Kestävä metsätalous
Harvennus
Video
HarvennusHarvennuksella luodaan kasvutilaa parhaille puille.Kestävä metsätalous
Hiilensidonta-demo
Hiilensidonta-demoKasvavat metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä.Demot
Istutus
Video
IstutusIstutus on uuden metsän kasvun alkupiste.Kestävä metsätalous
Jyrkänne
Video
JyrkänneJyrkänteet ovat varjoisia ja kosteita elinympäristöjä.Avainbiotoopit
Kallio
Video
KallioKallioelinympäristöissä menestyy oma lajistonsa.Avainbiotoopit
Kuukkelireviirin suojelu
Video
Kuukkelireviirin suojeluKuukkelimetsissä yhdistyy suojelu ja metsätalous.Kestävä metsätalous
Lahopuu
Video
LahopuuLahopuu on yksi monimuotoisuuden avaintekijöistä.Kestävä metsätalous
Lehtipuuosuuden lisääminen
Video
Lehtipuuosuuden lisääminenLehtipuusekoituksesta on monia hyötyjä havupuuvaltaisissa metsissä.Kestävä metsätalous
Lehto
Video
LehtoLehdot ovat metsiemme lajistoltaan runsaimpia elinympäristöjä.Avainbiotoopit
Lintuharrastus
Video
LintuharrastusLinnut ovat olennainen osa metsäluontoa.Metsien monikäyttö
Luonnontilainen suo
Video
Luonnontilainen suoLuonnontilaiset suot varastoivat hiiltä ja ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä.Avainbiotoopit
Lähde
Video
LähdePurkautuva pohjavesi luo erityiset olosuhteet.Avainbiotoopit
Maanmuokkaus
Video
MaanmuokkausMaanmuokkaus turvaa uuden puusukupolven kasvuunlähdön.Kestävä metsätalous
Maisematason demo
Maisematason demoMetsämaisema kehittyy ja muuttuu pitkällä aikavälilläDemot
Marjastus
Video
MarjastusMetsämarjat ovat pohjoismaista superfoodia.Metsien monikäyttö
Metsien suojelu
Video
Metsien suojeluArvokkaimmat luontokohteet on suojeltu.Kestävä metsätalous
Paahderinteiden hoito
Video
Paahderinteiden hoitoPaahdelajit kaipaavat menestyäkseen aktiivisia hoitotoimia.Kestävä metsätalous
Palohanke
Video
PalohankeTulen käytöllä luodaan elinympäristöjä paloympäristöjen lajeille.Kestävä metsätalous
Puro
Video
PuroPurot ovat pienvesiä, joilla on monta tehtävää.Avainbiotoopit
Puulajisuhteet
Video
PuulajisuhteetLuontaiset puulajit ovat hyväkasvuisia ja ylläpitävät monimuotoisuutta.Kestävä metsätalous
Rantametsä
Video
RantametsäRantametsät tuottavat monenlaisia hyötyjä.Avainbiotoopit
Sienestys
Video
SienestysSienestys on suosittu harrastus Suomessa.Metsien monikäyttö
Suunnistus
Video
SuunnistusSuunnistuksessa yhdistyvät kuntoilu ja luonnosta nauttiminen.Metsien monikäyttö
Sääksen suojelu
Video
Sääksen suojeluSääksi hyötyy pitkäjänteisestä suojelutyöstä.Kestävä metsätalous
Taimikonhoito
Video
TaimikonhoitoTaimikonhoito on tärkeää metsän hyvälle kasvulle.Kestävä metsätalous
Uhanalaisten lajien suojelu talousmetsissä
Video
Uhanalaisten lajien suojelu talousmetsissäUhanalaiset lajit menestyvät myös talousmetsissäKestävä metsätalous
Uudistusala
Video
UudistusalaMonet lajit ovat sopeutuneet avoimiin elinympäristöihin.Kestävä metsätalous
Uudistushakkuu
Video
UudistushakkuuUudistuskypsät metsät tarjoavat puuta moniin eri tarkoituksiin.Kestävä metsätalous
Vesistön kunnostaminen 
Video
Vesistön kunnostaminen Ennallistaminen parantaa virtavesissä elävän lajiston elinoloja.Kestävä metsätalous