UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Lehto

Haastateltava:Inka Musta, UPM

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Inka Musta, UPM

Lehto

avainbiotoopit

Lehdot ovat metsiemme lajistoltaan runsaimpia elinympäristöjä.

Lehdot ovat Suomen rehevimpiä metsäluontotyyppejä. Rehevyyden saa aikaan runsasravinteinen, multapitoinen maaperä. Tämä on keskeisin ero muihin kivennäismaiden metsätyyppeihin verrattuna. Lehtojen osuus Suomen metsäpinta-alasta on vain noin prosentti ja ne ovat keskittyneet pääasiassa etelärannikon tuntumaan ja muualla maassa esiintyviin alueellisiin lehtokeskuksiin. Ravinteikkuutensa vuoksi suuri osa lehtometsistä on otettu aikojen kuluessa viljelysmaaksi. Lehtometsät ovat siten harvinaistuneet.

Lehdot ovat monimuotoisuuden kannalta arvokkaita luontokohteita. Monet vaateliaat kasvilajit viihtyvät lehtojen rikkaalla maaperällä. Lehdoissa esiintyy myös muualla metsäluonnossa harvalukuisia lehtipuita ja niiden yhteyteen erikoistunutta eliölajistoa. Moni metsälaji esiintyy ainoastaan lehtometsissä. Lehdot ovatkin tärkeitä myös uhanalaisten lajien kannalta: noin 45 % Suomen uhanalaisista metsälajeista on erityisesti lehtometsien lajeja.

Lehtometsiä on suojeltu niiden monimuotoisuuden turvaamiseksi, mutta lehtoja löytyy myös talousmetsäympäristössä. Osa lehdoista hyötyy hoitotoimenpiteistä, jotta monimuotoisuuden kannalta tärkeät ominaispiirteet säilyvät. Yleisimmät hoitotoimenpiteet liittyvät puustorakenteen muokkaamiseen kuusia poistamalla ja lehtipuiden sekä pensas- ja kenttäkerroksen lehtolajien kasvuedellytyksiä edistämällä.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit