UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Tammi

QUERCUS ROBUR

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle

Tammi

QUERCUS ROBUR

puut

Tammi on pitkäikäinen jaloihin lehtipuihin kuuluva puulaji. Täysikasvuisena se on paksurunkoinen, vahvaoksainen ja noin 10 - 25 metriä korkea. Suomessa puu kukkii myöhään keväällä ja sen hedelmät, tammenterhot, kypsyvät ruska-aikaan syyskuun lopulla.

Tammi menestyy parhaiten lehtometsissä, mutta se ei ole kasvupaikkansa suhteen nirso. Sitä voikin tavata kangasmetsissä, savimailla sekä kalliokkojen reunamilla. Laji esiintyy suurimmassa osassa Eurooppaa rajautuen pohjoisessa eteläiseen Fennoskandiaan ja idässä läntiseen Venäjään.

Tammi on aikanaan ollut tärkeä puulaivojen rakennusmateriaali ja nykyisin sitä käytetään pääasiassa huonekalu- ja parkettipuuna. Tammenterhoja voidaan käyttää kofeiinittoman kahvinkorvikkeen valmistukseen. Tammesta riippuvaisia hyönteislajeja on noin 500 ja useat lintulajit käyttävät sen koloja pesäpaikkoinaan.

Koska tammi tarjoaa elinympäristön monipuoliselle joukolle hyönteis- ja eläinlajeja, sillä on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Luonnontilaiset tammimetsät kuuluvat Suomen luonnonsuojelulaissa suojeltuihin luontotyyppeihin, joiden ominaispiirteiden säilymistä ei saa vaarantaa. Tammimetsiköiden täysi rauhoittaminen ei kuitenkaan ole paras vaihtoehto, sillä tammia ja lehtokasvillisuutta varjostavien kuusten poistamisella voidaan tukea kohteiden monimuotoisuutta. Näin ylläpidetään tammien luomaa avaraa ja valoisaa ympäristöä ja mahdollistetaan tammesta riippuvaisten lajien säilyminen.

Tammi

QUERCUS ROBUR

puulajilahopuukehitysvaiheavainbiotooppi
haapa
haapa
1-5v
lehto
koivu
koivu
6-20v
harju
mänty
mänty
21-50v
kallio
kuusi
kuusi
51-100v
lähde
muut
muut
puro
suo
Olennainen menestystekijä
Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit