UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Istutus

Haastateltava:Jukka Hapulahti, Hämeen Metsätyö Oy

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Jukka Hapulahti, Hämeen Metsätyö Oy

Istutus

kestävä metsätalous

Istutus on uuden metsän kasvun alkupiste.

Metsänuudistaminen on vastuullisen metsänkäytön perusta. Uuden metsän kasvu tulee varmistaa päätehakkuun jälkeen. Laadukkaan taimikon perustaminen on metsätalouden tärkein investointi. Hyväkasvuinen taimikko on perusta tulevaisuuden puunmyyntituloille ja uuden metsän kasvu mahdollistaa metsien tarjoamien monien ekosysteemipalvelujen toteutumisen.

Taimien istutus on nykyisin yleisin metsänviljelymenetelmä Suomessa. Taimet, joilla on istutushetkellä jo kasvua hieman takanaan, pystyvät kilpailemaan paremmin muun kasvillisuuden kanssa. Jalostettua alkuperää olevat taimet menestyvät parhaiten. Istutettavien taimien tulee olla perimältään sopeutuneita vallitseviin ilmasto-olosuhteisiin.

Kaikkia Suomen pääpuulajeja, kuusta, mäntyä ja koivua, voidaan istuttaa. Männyn kohdalla käytetään paljon myös kylvämistä ja luontaista uudistamista. Kuuselle istutus on pääasiallinen viljelymenetelmä.

Onnistuneen istutuksen kannalta sitä edeltävällä maanmuokkauksella on suuri merkitys. Taimet istutetaan maanmuokkauksessa muodostettuihin istutuspaikkoihin, joissa taimille on suotuisat kasvuolosuhteet. Tämä helpottaa taimien juurtumista, tarjoaa sopivat kosteusolosuhteet ja ehkäisee luontaisia tuhoja.

Istutus tapahtuu keväällä tai aikaisin kesällä, jolloin kasvukausi on jo käynnissä, mutta muu kasvillisuus ei vielä ole kehittynyt täyteen mittaansa. Toinen vaihtoehto on istuttaa syksyllä, jolloin lämpötilat ovat vielä suotuisat ja muun kasvillisuuden kasvu on päättynyt. Istutus tehdään edelleen pääosin manuaalisesti, vaikkakin koneellinen istutus on ollut jo pitkään käytössä. Koneistutus soveltuu parhaiten kohteille, joissa istutus on helppoa. Kivisellä maaperällä tai jyrkissä rinteissä koneistutus ei onnistu. Havupuiden taimet käsitellään torjunta-aineella, jonka tarkoituksena on estää tukkimiehentäin aiheuttamat taimituhot. Torjunta-aineen vuoksi taimia tulee käsitellä huolellisesti. Taimia ja istutusvälineitä ei saa viedä vesistöjen välittömään läheisyyteen ja istuttajan tulee käyttää suojakäsineitä. Käsitellyt taimet eivät ole ympäristölleen haitallisia kun ne säilytetään ja istutetaan ohjeiden mukaisesti.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit