UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Uudistusala

Haastateltava:Timo Lehesvirta, UPM

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Timo Lehesvirta, UPM

Uudistusala

kestävä metsätalous

Monet lajit ovat sopeutuneet avoimiin elinympäristöihin.

Jaksottaisessa metsänkasvatuksessa metsän kierron viimeinen toimenpide on uudistushakkuu. Tällöin suurin osa puustosta korjataan pois ja syntyy hakkuuaukea. Kaikkia puita ei kuitenkaan kaadeta, vaan osa puista jätetään säästöpuiksi. Vesistöjen ja arvokkaiden elinympäristöjen ympärille jätetään puustoiset suojavyöhykkeet. Lisäksi lahopuut säästetään monimuotoisuuden turvaamiseksi. Jätettävien puiden sijoittelulla voidaan myös vaikuttaa hakkuun jälkeiseen maisemaan myönteisellä tavalla.

Täysikasvuinen puusto varjostaa voimakkaasti ja käyttää valtaosan maaperän kasvuresursseista. Kun metsikössä tehdään uudistushakkuu, muuttuvat olosuhteet radikaalisti. Metsikköä hallitsevien kookkaiden puiden poistuessa vapautuu kasvutilaa sellaisille lajeille, jotka eivät menesty sulkeutuneen latvuskerroksen alla. Rehevämmillä maapohjilla ruoho- ja heinäkasvit ottavat nopeasti paikkansa pintakasvillisuudessa, sananjalat nousevat ja suomalaisista metsämarjoista vadelma menestyy hakkuuaukeilla hyvin valoa vaativana kasvina. Kasvillisuuden muuttuessa myös hyönteislajistossa tapahtuu suuria muutoksia. Kukkivien kasvien täyttämät hakkuuaukeat vetävät puoleensa pölyttäjähyönteisiä.

Hakkuuaukea pysyy avoimena vain hetken aikaa. Uusi puusukupolvi perustetaan nopeasti uudistushakkuun jälkeen, usein jo samana tai seuraavana vuonna. Istutetut taimet saavat seurakseen luontaisesti syntyneitä taimia. Uuden metsikön kehitys on näin alkanut ja puut valtaavat muutamassa vuodessa asemansa takaisin metsikköä hallitsevana kasvillisuutena.

Tarkasteltaessa metsämaisemaa yksittäistä metsikköä laajemmin, huomataan, että hakkuuaukeat, nuoret metsät ja täysikasvuiset metsiköt vaihtavat ajan kuluessa paikkaansa. On tärkeää, että maisematasolla on eri-ikäisiä metsiköitä eri kehitysvaiheissaan. Näin hakkuuaukean paikalta korjattu puu ja muut metsien tuottamat arvot korvautuvat samaan aikaan toisaalla. Kestävästi hoidetut metsät tarjoavat maisematasolla jatkuvasti sopivia resursseja sekä luonnon että ihmisen tarpeisiin.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit