UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomi

Järviruoko

PHRAGMITES AUSTRALIS

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Järviruoko

PHRAGMITES AUSTRALIS

muut putkilokasvit

Järviruoko on kookas monivuotinen ruohokasvi, jolla on pitkät leveät lehdet sekä tummansävyinen suuri röyhy. Se kasvattaa vankan, syvällä suikertavan juurakkonsa avulla laajoja ja tiheitä kasvustoja. Järviruoko voi kasvaa jopa 4 metrin pituuteen, tavallisesti se on noin 1 – 3 metrin korkuinen.

Järviruoko kasvaa vesistöjen rannoilla, ojissa ja soilla. Levinneisyysalue kattaa lähes koko maapallon.

Järviruoko on hyvin monipuolinen kasvi. Sitä käytetään muun muassa ruokokatoissa, -aidoissa, eristeenä sekä kasvualustana puutarhoissa. Järviruo`on korjuulla on historiassa pitkät perinteet ja sen niittäminen edesauttaa kasvupaikalle sopeutunutta muuta lajistoa.

Järviruoko on voimakas lisääntyjä ja se on valloittanut lisää elinalueita vesistöjen rehevöitymisen sekä karjan laidunnuksen vähentymisen myötä. Järviruokokasvustojen eli ”ruovikoiden” reunustat ovat tärkeitä elinympäristöjä monille eri hyönteisille sekä lintulajeille. Ruovikot ovat monimuotoisuutensa lisäksi myös nopeakasvuisia ja sitovat itseensä ravinteita vesistöstä sekä hiilidioksidia ilmasta.

Järviruoko

PHRAGMITES AUSTRALIS

puulajilahopuukehitysvaiheavainbiotooppi
haapa
haapa
1-5v
lehto
koivu
koivu
6-20v
harju
mänty
mänty
21-50v
kallio
kuusi
kuusi
51-100v
lähde
muut
muut
puro
suo
Olennainen menestystekijä