UPM Forest Life
UPM Forest Life
Polku
Elämän lähdeKasvua huomiseenSopeutumista muutoksiinPäättymätön kiertokulku
KarttaHakemisto
fi
EnglishSuomiDeutsch
Polulle

Jyrkänne

Haastateltava:Johanna Haapala, UPM

Vieritä sivua lukeaksesi lisää

Polulle
Johanna Haapala, UPM

Jyrkänne

avainbiotoopit

Jyrkänteet ovat varjoisia ja kosteita elinympäristöjä.

Jyrkänteet ovat kallioperän kohtia, joissa kallio muodostaa pystysuoran tai lähes pystysuoran seinämän. Tyypillisiä paikkoja jyrkänteille ovat kalliomäkien rinteet ja vesistöjen reunat. Jyrkänteet syntyvät kallioperän eroosion tai rapautumisen seurauksena, jolloin näille tekijöille herkempi kiviaines kuluu hitaasti pois ja jäljelle jää lujista kivilajeista muodostuva kallio.

Kallioseinämän varjostus ja valuva vesi aikaansaavat metsäisten jyrkänteiden alle viileän ja kostean pienilmaston. Ilmansuunnalla ja jyrkänteen korkeudella on merkitystä: edustavimmat jyrkänne-elinympäristöt muodostuvat paikkoihin, joissa seinämäsuunta on pohjoiseen tai itään ja korkeus vähintään useita metrejä. Jyrkänteiden alla tavataan usein rapautumisen seurauksena kalliosta irronneita lohkareita.

Jyrkänteiden alusmetsissä elää näihin olosuhteiseen erikoistunutta lajistoa. Varjoisat alusmetsät ovat usein kuusivaltaisia ja niissä tavataan harvalukuisia lehtipuita. Pintakasvillisuudessa on viileiden ja kosteiden paikkojen sammalia ja sanikkaisia. Myös itse kallioseinämä on kasvupaikka. Sen pinnalla elää erilaisia sammalia, jäkäliä ja sanikkaisia. Koska lahopuuta muodostuu usein runsaasti, on jyrkänteillä myös arvonsa varjoisten paikkojen lahopuulajiston elinympäristönä. Jylhimmät kallioseinämät tarjoavat erinomaisen pesäpaikan esimerkiksi huuhkajalle ja korpille.

Jyrkänteiden ja niiden alusmetsien monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että viileitä ja kosteita olosuhteita ylläpitävä varjostus säilyy. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alusmetsät jätetään metsänkäsittelyn ulkopuolelle.

Aiheeseen liittyvät lajit & artikkelit